Kristiansand

Norges svar på Orientekspressen

Arne Bang og tidligere makker Trond Backer (Backer & Bang) ledet – i samarbeid med reiselivsnestor Elisabeth Heyerdahl Refsum – utviklingen av ny forretningsplan for en revitalisert satsning for historiske togreiser i Norge. Eller Norges svar på Orientekspressen, om du vil.

Ambisjonen med kommersiell togtrafikk med historisk jernbanemateriell handler om å bidra til å oppgradere, vedlikeholde og ivareta denne delen av norsk kulturarv. For å levere på forretningsideen; ”Gjennom unike reise- og naturopplevelser i autentiske omgivelser, skal vi bidra til gjesteopplevelser på første klasse”, er det behov for videreutvikle dagens produkt på en ambisiøs, elegant og helhetlig måte. Fra interiør, profil og meny til service, merchandise og relevante tilleggsopplevelser underveis. Alt for å bygge opp under opplevelse og status. Det betyr å bygge ytterligere verdier inn i produktet for økt etterspørsel og betalingsvillighet samtidig som en effektiviserer drift. I førsteomgang vil en styrke synlighet og satsning for rutene ”Nordmarka rundt” og ”Bergensbanen”. Kanskje en original og eksklusiv gave å dele med den som har alt?

Bang Kommunikasjon

Postadresse:
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 998 867 347

Camilla Nordahl Bang

Mob. 959 35 385

camilla@bangkommunikasjon.no

Arne Christian Bang

Mob. 926 25 479

arne@arnebang.no