Hjelper deg
å finne et fokus

Kommunikasjon og konseptutvikling

Arne Bang har i flere tiår arbeidet med kunders behov for en tydelig posisjon som man kan bygge strategien rundt for å nå mål. Eller sagt på en annen måte – hjelp til å sette stigen opp etter riktig vegg før man begynner å klatre.

Markedsstrateg

Arne Bang

Arne Chr. Bang har Bachelor-grad i henholdsvis Business Administration og humanistiske fag fra San Francisco og Oxford, samt etterutdannelse i merkevareledelse fra BI. Han har lang fartstid som strategisk rådgiver og tekstforfatter i reklamebransjen, med særlig erfaring fra strategisk posisjonering, identitets- og konseptutvikling. Frem til 2020 drev han selskapet Backer & Bang i partnerskap med Trond M. Backer, nåværende formann i Næringsforeningen i Kristiansand.

Bang var gründer og partner i kommunikasjonsmiljøet Dale+Bang som ble 40 ansatte på 7 år, og har vært styreleder for den innovative musikkfestivalen Punkt siden oppstarten i 2005. Bang har også vært med å ta initiativ til konsepter som Hotel Express International, God Morgen Norge Brødet, Kaptein Sabeltann Brødet, Opera i Parken og inkluderingsprosjektet Kristiansand Internasjonale Dragefestival.

Hvorfor?

Seniorkompetanse

Mer enn 25-års fartstid som gründer, strategisk rådgiver og tekstforfatter i reklamebransjen, med særlig erfaring fra strategisk posisjonering, identitets- og konseptutvikling.

Konkurransestrategi

Du får hjelp til å finne et fokus og en overordnet retning som du kan bygge markedsstrategien din rundt for å nå mål. Det kan være for et produkt, en tjeneste eller virksomhet. Målet er å hjelpe toppledelsen med å legge den riktige konkurransestrategien for en merkevare.

Velprøvd metodikk

Du får en partner som spesialiserer seg på posisjonering og strategi, og som har lang erfaring i prosessfasilitering og konseptutvikling. Gjennom en velprøvd metodikk får du verktøy som kan forenkle, fokusere og forsterke merkevaren din.

Gjør det enkelt

Du får tydelige og handlingsorienterte råd som tar deg videre. Altså ingen lang og abstrakt akademisk avhandling. Leveransen får bare verdi når den kommer ut av permen og inn i organisasjonen. Målet er å forenkle det kompliserte, og komme med konkrete anbefalinger og veivalg presentert på en forståelig måte.

Involvering = forankring

Du får en forankret prosess og leveranse. Det er du som best kjenner din egen virksomhet og konkurransesituasjon. Og til syvende og sist er det også du og ditt team som skal gjennomføre strategien. Derfor blir det beste resultatet når vi jobber sammen. Det handler om involvering. Eierskap og motivasjon gjennom informasjon. Forankring fryder.

En advarsel...

Hvis du allerede har bestemt deg og ikke har et åpent sinn, er det ikke noe poeng å engasjere meg. Jeg tar ingenting for gitt. Som uavhengig konsulent består jobben i å være en konstruktiv samtalepartner som også utfordrer når nødvendig. Jeg kommer til bordet med gode intensjoner og gir deg ærlige svar. Om så, brutalt ærlige. Og hvis jeg ser en utfordring som ikke er på bordet, så legger jeg den der sammen med en løsning.

Hva er planen din?

Riktig konkurransestrategi for en merkevare

FOKUS

For å bygge en merkevare
begrenser du fokus

Har du det omdømmet du fortjener? Er din virksomhet så attraktiv at den tiltrekker seg både kunder, kompetanse og kapital? Produkter lages i fabrikker. Merkevarer i folks hoder. Og siden effektiv kommunikasjon handler om å skille seg ut i målgruppens bevissthet, er posisjonering derfor selve kjernen i enhver merkevare og markedsstrategi. Dette fordi posisjonen er direkte knyttet til motivasjon og årsak til valg. Og dermed inntektsstrømmer.

En sterk merkevare, som særlig kan bidra til økte markedsandeler og marginer, begynner med en tydelig og differensierende identitet. Og skal du bli tydelig utad, må du først bli tydelig innad. Det handler om å skille seg ut og fremstå som det beste alternativet i kategorien for å tilfredsstille kundens behov. Her spiller posisjonering en nøkkelrolle. Har du en plan? Hvis ikke bør du i det minste ha en veldig lav pris.

Arne Bang er spesialisert innen strategisk kommunikasjon og posisjonering for økt konkurransekraft, og hjelper deg med den ene differensierende ideen du kan bygge hele ditt marketingprogram rundt for å ta en posisjon og dominere et marked.

Hvilken story bør du fortelle?

Arne Bang AS

Postadresse: Postboks 531,
4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 913 034 066

post@arnebang.no

Arne Bang

+47 926 25 479

arne@arnebang.no