Kristiansand

Nei, det kan du bare glemme!

Et godt resultat handler ofte om en god prosess. Dette ble særlig viktig da en skulle diskutere noe så komplekst og følelsesladet som kommunesammenslåing i Kristiansandsregionen. 

Før startskuddet for den mediefokuserte prosessen, ble Backer & Bang bedt om hjelp til å skape en felles og forankret plattform for dialog. Kall det gjerne samspillsregler. Gjennom individuelle møter med samtlige rådmenn og ordførere i de syv aktuelle kommunene, kunne alle slutte seg til en enkel og tydelig ramme og retning for fruktbar dialog og forhandlinger.

Diskusjonene har selvsagt gått høyt og lavt, men prosessen ser ut til å ha vært god. For resultatet i skrivende stund er at 5 av 7 kommuner ser ut til å ha funnet hverandre. Det hjelper å kunne holde hodet kaldt og hjertet varmt når det blåser på toppene.

Backer & Bang

Postadresse: Postboks 531,
4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 913 034 066

post@backerbang.no

Trond Backer

+47 991 17 500

trond@backerbang.no

Arne Bang

+47 926 25 479

arne@backerbang.no