Kristiansand

Blå Kors Norge

Blå Kors er en stor og respektert diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Over 1000 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors.

For å øke organisasjonens inntekter så de kan hjelpe enda flere, har Arne Bang blant annet ledet arbeidet med å utvikle Blå Kors sitt nye, nasjonale fundraising program. Programforslaget er forankret hos generalsekretær, og ble godkjent på landsstyremøtet i februar 2014. Dette er en langsiktig satsning med beundringsverdige tilbud som Barnas Stasjon, Snakk-om-mobbing og Kompasset i spissen. Nå begynner jobben!

Arne Bang AS

Postadresse: Postboks 531,
4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 913 034 066

post@arnebang.no

Arne Bang

+47 926 25 479

arne@arnebang.no